Financování bytu

 

Platební kalendář projektu Panorama Pražačka

◘ 172 500,- Kč vč. DPH rezervační poplatek při uzavření Rezervační smlouvy
◘ doplatek do výše 20 % ceny bytu vč. DPH po uzavření Smlouvy o budoucí kupní smlouvě
◘ doplatek kupní ceny ve výši 80 % vč. DPH po uzavření Kupní smlouvy

 

 

 

* Ke každé bytové jednotce jsou přidělena dvě parkovací stání, jejichž cena NENÍ zahrnuta v kupní ceně bytu. Kupní cena jednoho garážového stání činí 330.000,- Kč bez DPH.

** Plocha bytu je stanovena dle platných právních předpisů (výpočtem dle metodiky nového občanského zákoníku), tzn. půdorysná plocha jednotky = půdorysná plocha všech místností bytu včetně půdorysné plochy všech svislých nosných i nenosných konstrukcí uvnitř bytu.
Bytové jednotky s plochou vyšší než 120 m2 jsou účtovány s DPH ve výši 21 %.